Prijavite lokaciju

Lokacije za gradnju u Podgorici

Tražimo kvalitetne lokacije za gradnju u Podgorici

Zainteresovani smo za kupovinu interesantnih lokacija za gradnju.

Potrebno je da ispunjavaju sledeće uslove:

Lokacija mora biti urbanizovana, i to sa namjenom „kolektivno stanovanje“, „centralne djelatnosti“, „mješovita namjena“, „skladišta i proizvodnja“.

Veličina objekta predvidjenog za gradnju na lokaciji mora biti najmanje 2000m2.

Lokacija treba biti u nekoj od glavnih gradskih zona ili ukoliko je u pitanju lokacija sa namjenom poslovanja mora biti uz neki od magistralnih puteva (obilaznica).

Prilikom dostavljanja ponude potrebno je dostaviti sledece podatke:

Tačnu poziciju sa googlemaps-a ili geoportala

Posjedovni list (može i sa interneta)

UT uslove ili kopiju Dup-a za predmetne parcele

Navedenu dokumentaciju mozete dostaviti mailom na nekretnine@kips.me ili mozete pozvati na telefon: +382 067 134 134.